Vítejte na stránkách šumavské Chalupy "Na Staré pile" která se nachází v největším lyžařském areálu
Šumavy, v Železné Rudě - Alžbětíně.
Historie Železnorudska

Městečko má původ v hornické osadě vzniklé v 16. století. Tehdy se poblíž horského sedla pod Špičákem našla nevelká ložiska železné rudy. Kutalo se tady se stoletými přestávkami, jelikož rudné žíly nebyly příliš vydatné. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.
Hlavní dominantou Železné Rudy je nezvyklý kostel Panny Marie Pomocné. Chrám stojí na půdorysu šesticípé hvězdy a je vybudován ve stylu bavorského baroka. Nízká zděná stavba byla dokončena roku 1732, typickou báň získala až v roce 1777. Krov zhotovil místní tesař Matyáš Lehner. Kostel však není jedinou železnorudskou zajímavostí.
Ve vile, kterou vybudoval poslední potomek sklářské rodiny Abelů, je dnes umístěna pobočka sušického Muzea Šumavy. Seznámit se tu můžete s památkami na rodinu Abelů, se šumavským sklem, lidovým nábytkem a hamernictvím. Posledně jmenovaná expozice upomíná na skutečnost, že v městečku pracoval až do konce druhé světové války hamr, který je dnes technickou památkou. Mimo Muzeum Šumavy v Železné Rudě můžeme navštívit nově otevřené Muzeum Historických motocyklů.


Památky

Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy - na přání a náklady hraběte Wolfa Jindřicha Nothafa z Wernbergu byl vybudován na místě původní kaple v letech 1729–1732 a to v Barokním stylu. Mezi jeho zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou - kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocné z hvězdy. Menší věžička s hlavním vchodem byla k hvězdicovému půdorysu kostela přistavěna v sedmdesátých letech 18. století. Celá střecha je krytá šindelem a obtížný krov zhotovil tesař Matyáš Lehner. Vnitřní vybavení pořídil Johan Georg Hafenbrädl a můžete se zde pokochat mariánským oltářním obrazem, který je jednou ze dvou kopií obrazu Madony s dítětem od Lucase Cranacha. V kostele je ještě pět postranních oltářů, křtitelnice ze Šumavské žuly, lustr ze Šumavského skla nebo třeba náhrobní epitafní desky z Kehlheimského mramoru s erby členů rodu Hafenbrädlů.
Kaple svatého Antonína a svaté Barbory – kaple stojí pod železniční zastávkou Železná Ruda - město, při silnici směrem na Špičák. Typická stavba pro zdejší kraj je prvně písemně doložena v letech 1836-1839, kdy se provádělo vyměřování katastrálního území Železná Ruda. Již tehdy se jednalo o zděnou stavbu, která patřila k vedle stojícímu Kopperlovu statku.
Křížová cesta s kaplí Svaté Anny - v dochovaných zmínkách o této křížové cestě je uvedeno prvé vysvěcení v r. 1815. Cesta byla zřízena z iniciativy železnorudského faráře J. W. Kobecka.
Společné česko-bavorské nádraží - nádražní budova symetrické koncepce se dvěma dvoupatrovými stavbami na křídlech a spojovací částí, je přesně ve svém středu rozdělena státní hranicí. Společně s nádražní budovou je takto rozděleno i kolejiště. Nádraží bylo otevřeno v roce 1877, za přítomnosti rakouského císaře a jeho bavorského královského kolegy. Společné nádraží fungovalo i po vzniku Československa až do roku 1938, kdy bylo na základě Mnichovské dohody zabráno Německem.

© Chalupa Na Staré pile 2010 │ created by franzzz? │ optimal: 1280x1024